Rekrutacja ma rok szkolny 2017/2018

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 12 informuje, iż rozpoczęliśmy nabór uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 35 Specjalnej.

Zapraszamy uczniów do:

- klasy I Szkoły Podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, sprzężeniam oraz autyzmem /nowość/

Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest:

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną
  ze  względu na: niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz sprzężenia np.: Autyzm, Dziecięce Porażenie Mózgowe, Zespół Downa, Zespół Retta, Zespół Angelmana i inne zespoły genetyczne.

- wniosek złożony przez rodzica/opiekuna w sekretariacie szkoły tel. 85 742 13 41

Zapraszamy również uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim na zajęcia w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych.

Zapraszamy uczniów i rodziców do odwiedzenia naszej szkoły.

Czytaj dalej...

Stowarzyszenie RMW

Szkoła Współpracy

Fundacja Sedeka

Erasmus+

PSS Społem

PSS Społem

Leroy Merlin

Liroy Merlin

Chrońmy dzieci

Chronimy dzieci

Licznik

Dzisiaj 0

Wczoraj 15

Tygodniowo 181

Miesięcznie 543

Razem 71056