Plan aktywności Michała


Plany aktywności są prostym sposobem na to, by umożliwić dzieciom autystycznym i nie tylko wykonywanie sekwencji czynności samodzielnie, bez większej kontroli osób dorosłych. Plany mogą być zestawem zdjęć, obrazków lub etykiet wyrazowych. Mają wielorakie zastosowanie, np. jako sposób na spędzanie czasu wolnego, przygotowanie posiłków, aktywność fizyczną, poszerzanie umiejętności społecznych i wiele innych. 

Praca ze zdjęciowym plan aktywności do ćwiczeń fizycznych Michała:
1. Chłopiec układa zdjęcia w wybranej przez siebie kolejności (może to zrobić również nauczyciel, rodzic itp.)

           
2. Przechodzi z albumem do holu, otwiera album, pokazuje ćwiczenie, które będzie wykonywał i ćwiczy.

    (FILM NA KOŃCU ARTYKUŁU)


3. Po skończonym ćwiczeniu podchodzi do albumu, przekłada kartkę wskazując kolejną aktywność i ćwiczy na odpowiednim sprzęcie. Sytuacja się powtarza kilkukrotnie - zgodnie z ilością punktów w planie.

            
4. Na koniec Michał zamyka plan, przechodzi z nim do klasy i odkłada na miejsce. 

         
Wszystko to dzieje się z minimalna pomocą nauczyciela!

Po więcej informacji zapraszam do książki: LYNN MCCLANNAHAN i PATRICIA J. KRANTZ, PLANY AKTYWNOŚCI DLA DZIECI Z AUTYZMEM. UCZENIE SAMODZIELNOŚCI, SPOA, Gdańsk 2002

 

Czytaj dalej...

Komunikator Mateusza

Mateusz jest chłopcem, który do komunikacji wykorzystuje obrazki. Posiada własną książkę komunikacyjną, z której uczy się korzystać. Aby wzmocnić w nim chęć i motywację do komunikowania się, zaproponowałyśmy mu wraz z panią logopedą  nieco  łatwiejszą  pomoc. Wykorzystałyśmy najczęściej stosowane przez niego symbole i zaczepiłyśmy je na wygodnej w użyciu smyczy do kluczy. Ze względów bezpieczeństwa, można zamienić smycz na np. szeroką gumę.

Czytaj dalej...

Komunikacja alternatywna i wspomagająca - kontynuacja

PECS (Picture Exchange Communication System) to kolejna metoda pracy, nowatorski  system  nauczania umiejętności porozumiewania się osób nie posługujących się  mową funkcjonalną, o jaką została wzbogacona oferta rewalidacyjna  ZS Nr 12 w Białymstoku  w bieżącym (2011/2012) roku szkolnym.

Dotychczas w nauczaniu komunikowania się korzystaliśmy z systemu znaków obrazowych PIC (Piktogram Ideogram Communication) i znaków obrazowych oraz gestów Makaton jak również  systemu gestów naturalnych. W roku 2011 oferta ta została rozszerzona o metody pracy oparte o system PCS (Picture Communication Symbols).

Powracając do własnych słów z artykułu „Komunikacja alternatywna i wspomagająca” z roku 2011 - tak jak nie dla każdego człowieka system mowy słownej jest optymalnym do   porozumiewania się, tak nie dla każdego dziecka z zaburzeniami mowy wykluczającymi werbalne porozumiewanie się odpowiedni jest ten sam sposób porozumiewania się alternatywnego czy wspomagającego - i jeszcze raz je powtarzając pragnę podkreślić  znaczenie nowo otwartych możliwości skorzystania przez naszych uczniów  z systemu nauczania się komunikowania alternatywnego w systemie PECS.

Ze względu na jeszcze mały obszar znajomości tej metody  kilka o niej informacji.

PECS skierowane jest – tu powtarzam już podaną informacje- do dzieci(również osób starszych) nie posiadających funkcjonalnej mowy. Konstrukcja metody pozwala na stosunkowo dość szybkie nauczenie się umiejętności porozumiewania się  ( tu oczywiście zachodzą znaczące różnice czasowe  z uwagi na stan ogólnego funkcjonowania intelektualnego uczestnika treningu). PECS uczy komunikacji funkcjonalnej użytecznej w różnorodnych sytuacjach  społecznych  i  zdecydowanie promuje wykorzystywanie do jej wywoływania i utrwalania zdarzeń i przedmiotów naturalnie towarzyszących dziecku w codziennym życiu. Trening w PECS zaczyna się od nauki spontanicznego proszenia o pożądane rzeczy, a później przechodzi w kierunku nauki dodatkowych funkcji porozumiewania się takich jak odpowiadanie na pytania oraz komentowania.

Mając na uwadze fakt, że wśród dzieci w wieku przedszkolnym, również późniejszym, z autyzmem i innymi pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi i/lub  ograniczonymi umiejętnościami porozumiewania się notuje się duży odsetek dzieci, które nabywają niezależną mowę nie bez znaczenia pozostaje fakt, że podczas wprowadzania PECS trwa ustawicznie również rozwijanie mowy.

Trening w PECS pozwala na swobodne przechodzenie na każdą inną modalność mowy.

Wszystkim Rodzicom naszych uczniów, obecnym i przyszłym, pragnę jeszcze raz przekazać moje słowa z wcześniejszego już, fragmentami tu przytaczanego artykułu  :  Spośród dostępnych technik komunikowania się bądź ich elementów i znaków naturalnych, możliwe jest stworzenie dla każdego dziecka optymalnego systemu komunikowania się z najbliższym otoczeniem, utworzenie swoistego słownika- bazy słów niezbędnych do wypowiedzenia próśb, udzielenia odpowiedzi, określenia odczuć… Dzieci niemówiące próbują tworzyć własne systemy porozumiewania się z najbliższymi. Obserwujemy je, słuchamy i wspomagamy nowymi metodami nauczania i nowymi technologiami.

 

Czytaj dalej...

Stowarzyszenie RMW

Szkoła Współpracy

Fundacja Sedeka

Erasmus+

PSS Społem

PSS Społem

Leroy Merlin

Liroy Merlin

Chrońmy dzieci

Chronimy dzieci

Licznik

Dzisiaj 27

Wczoraj 49

Tygodniowo 114

Miesięcznie 658

Razem 73176