Krótka charakterystyka szkoły

Zespół Szkół nr 12 to szkoła zajmująca się całościową edukacją dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w wieku 7-21 lat oraz głęboką niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 3 - 25 lat.

W skład Zespołu wchodzą:

Szkoła Podstawowej nr 35 Specjalna

 • zespoły rewalidacyjno-wychowawcze,
 • klasy dla dzieci z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

Publiczne Gimnazjum nr 26 Specjalne

 • klasy dla młodzieży z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

Obejmujemy również nauczaniem indywidualnym dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia indywidualnego w domu rodzinnym.

Głównym celem szkoły jest przygotowanie uczniów niepełnosprawnych intelektualnie do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym zgodnie z ich możliwościami psychofizycznymi.

Szkoła mieści się w dwóch budynkach. Budynek przy ul. Krakowskiej 19 to główna siedziba Szkoły. Uczęszczają tutaj dzieci i młodzież mieszkająca na terenie miasta Białegostoku i okolic. Druga część naszej szkoły mieści się w budynku należącym do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej 203. Uczęszczają tutaj dzieci i młodzież mieszkająca w DPS-ie.

Aby dziecko mogło być nauczane w naszej placówce konieczne jest posiadanie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wystawione przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne (w Białymstoku są to dwie placówki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 ul. Mazowiecka, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 ul. Piotrkowska).

Historia „Naszej Szkoły” to 35 lat tradycji, to miejsce, w którym nasi podopieczni otoczeni są przyjazną domową atmosferą, to miejsce gdzie mogą się rozwijać i rehabilitować.

Mocną stroną szkoły jest:

 • zaangażowana i wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna o różnorakich specjalnościach,
 • sale lekcyjne dostosowane do możliwości rozwojowych uczniów,
 • sale terapeutyczne – integracji sensorycznej, sala doświadczania świata, gabinet logopedyczny (EEG Biofeedback), pracownia gospodarstwa domowego, pracownia komputerowa,
 • świetlica szkolna czynna w godzinach 6.30-16.00,
 • stołówka szkolna w której można zjeść tanie i smaczne obiady,
 • realizacja prozdrowotnych programów „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”,
 • lokalizacja szkoły w centrum miasta, położona wśród starych drzew z dala od zgiełku ulicznego,
 • nowoczesny plac zabaw, 
 • dostosowany budynek szkoły do osób niepełnosprawnych (winda i podjazdy).

Rodzice i uczniowie mogą korzystać z porad psychologa szkolnego, logopedy, rehabilitanta i pielęgniarki szkolnej.

Nauczycielka religii przygotowuje uczniów, także tych z głębokimi niepełnosprawnościami, do przyjęcia sakramentów i organizuje wybrane uroczystości religijne np. drogę krzyżową, wigilię .

W swojej pracy wykorzystujemy innowacyjne formy i metody pracy, które wymagają odpowiednich środków dydaktycznych i rehabilitacyjnych.

W szkole prowadzone są zajęcia terapeutyczne takie jak:

 • gimnastyka korekcyjna,
 • integracja sensoryczna,
 • stymulacja polisensoryczna,
 • zajęcia z komputerem,
 • terapia EEG Biofeetback,
 • logopedia i komunikacja alternatywna .

Prężnie działają koła zainteresowań między innymi:

 • koło przyrodnicze,
 • teatralne,
 • muzyczne „Wesoły kwartet”,
 • sekcja sportowa „Delfin” Olimpiad Specjalnych,
 • 137 Białostocka Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „Zielone Ludki”.

Szkoła organizuje wiele imprez i wyjazdów dzięki, którym uczniowie mają okazję 

w pełni integrować się ze środowiskiem lokalnym. Do głównych przedsięwzięć tego typu należą coroczne Festyny Rodzinne oraz organizowane od roku 2002 plenerowe imprezy „Majówki Integracyjne”.

Nasi uczniowie są laureatami konkursów muzycznych, plastycznych na szczeblu międzyszkolnym i regionalnym czy ogólnopolskim.

W ramach Olimpiad Specjalnych zawodnicy Sekcji „Delfin” uczestniczą w zawodach na terenie kraju i zagranicą oraz w corocznych treningach rehabilitacyjnych takich jak: nauka pływania, łyżwiarstwo i hipoterapia.

Nową inicjatywą szkoły jest „Grupa wsparcia”, w ramach której realizowany jest projekt „Godziny dla rodziny”. Jest on odpowiedzią na zapotrzebowanie rodziców  na dodatkowe zajęcia dla dzieci w dni wolne od pracy. Zajęcia mają charakter opiekuńczo- wychowawczy i rekreacyjny. Również rodzice naszych uczniów mają możliwość raz w miesiącu w sobotnie przedpołudnie spotkać się oraz wymienić doświadczeniami.

Szkoła systematycznie współpracuje z wieloma instytucjami, które wspomagają i wspierają działalność są to miedzy innymi: Olimpiady Specjalne Polska Podlaskie , PTTK oddział. Białystok, Miejska Komenda Policji, Fundacja Dr Clown, Stowarzyszenie „Jeden Świat”, Przedsiębiorstwo Dom Książki także Wolontariatem . Dzięki naszym darczyńcom możemy urzeczywistniać marzenia naszych uczniów i ich rodziców.

Placówką zarządza Dyrektor mgr Elżbieta Pszczoła. W roku szkolnym 2013/2014 kadrę pedagogiczną stanowi 44 nauczycieli.

Więcej w tej kategorii: HISTORIA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12 »
Powrót na górę

Stowarzyszenie RMW

Szkoła Współpracy

Fundacja Sedeka

Erasmus+

PSS Społem

PSS Społem

Leroy Merlin

Liroy Merlin

Chrońmy dzieci

Chronimy dzieci

Licznik

Dzisiaj 0

Wczoraj 15

Tygodniowo 181

Miesięcznie 543

Razem 71056